Krakowskie Biuro Festiwalowe
 
16 - 05 - 2017
 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu pisemnego na: „Wyłonienie Partnera dla Krakowa”
Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe

Numer sprawy
: DP-011-10/2017

Tytuł: Wyłonienie Partnera dla Krakowa

Przedmiot postępowania: pozyskanie strategicznego sponsora Krakowskiego Biura Festiwalowego, któremu zostanie przyznany prestiżowy tytuł „Partnera dla Krakowa”. Organizator oferuje ekskluzywny pakiet świadczeń sponsorskich, których specyfikacja szczegółowa została określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Termin i miejsce składania ofert
: do dnia 31 maja roku 2017 roku (środa) do godz. 12:00, w siedzibie Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, sekretariat Biura, parter. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 8.30 – 16.30. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kraków, dnia 26 maja 2017 roku
youTube Twitter Blip
Flickr Facebook
 
 
 

17 - 01 - 2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych na zasadzie wyłączności oraz wynajem części nieruchomości w Pawilonie Wyspiańskiego".

wiecej
 

24 - 12 - 2018
Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na ŚWIADCZENIE USŁUG POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI ORAZ WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI W PAWILONIE WYSPIAŃSKIEGO

wiecej
 

05 - 12 - 2018
Krakowskie Biuro Festiwalowe informuje o unieważnieniu postępowania nr 44/2018

wiecej
 

16 - 11 - 2018
Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg (nr postępowania DP-011-44/2018) na wynajem powierzchni gastronomicznej w CORT

wiecej
 

15 - 11 - 2018
Krakowskie Biuro Festiwalowe informuje o unieważnieniu postępowania nr 43/2018

wiecej
 
Autoremo
Bukovina Resort
Magiczny Kraków
Freshmail
Nastaw się na kulturę
 

Obserwuj nas na:

facebook instagram twitter youTube Linkedin